Oudermodule Bingel

Beste ouders, sinds kort kan je via Bingel de vorderingen van je kind volgen. Dit wil zeggen dat je kan zien welke taken je kind al gemaakt heeft of welke ze nog moet maken, welke oefeningen je kind al gemaakt heeft en je kan het wachtwoord van je kind bekijken.…

Lees meer!