Overzicht verlofdagen schooljaar 2019-2020

 

     KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR  2019– 2020

                                                    en andere informatie

  • Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

               ° Maandag 2 september 2019

  • Eerste trimester 

               ° Maandag 2 september 2019: informatieavond kleuters om 19 uur

               ° Maandag 9 september 2019: informatieavond lagere school

               ° Pedagogische studiedag: vrijdag 27 september 2019

               ° Grootouderfeest: woensdag 23 oktober en donderdag 24 oktober 2019

               ° Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019

               ° Pedagogische studiedag; woensdag 6 november 2019

               ° Wapenstilstand: maandag 11 november 2019

               ° Ontbijt oudercomité: zondag 24 november 2019

  • Kerstvakantie

               ° Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

  • Tweede trimester

               ° Pedagogische studiedag: woensdag 29 januari 2020

               ° Facultatieve verlofdag: maandag 3 februari 2020

               ° Bingo oudercomité: zaterdag 8 februari 2020

               ° Sneeuwklassen van donderdag 13 februari tot en met vrijdag 21 februari 2020

               ° Krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020

               ° Eetdag: zondag 22 maart 2020

               ° Opendeurdag kleuters en 1ste leerjaar: ligt nog niet vast. Wordt later meegedeeld.

  • Paasvakantie

               ° Van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

  • Derde trimester

                ° Quiz oudercomité: zaterdag 25 april 2020

                ° Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020

                ° Plechtige Communie en Vormsel: zondag 3 mei 2020

                ° Facultatieve verlofdag: maandag 4 mei 2020

                ° Pedagogische studiedag: woensdag 13 mei 2020

                ° Eerste Communie: donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)

                ° Brugdag: vrijdag 22 mei 2020 

                ° Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

  • De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.