Maximumcapaciteit

 

Betreft: maximumcapaciteit 2020-2021 en 2021-2022

 

Mevrouw, mijnheer

 

Het aangepaste decreet inschrijvingsrecht trad in werking op 01/09/2012. Dit decreet regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze. Volgens dit decreet dient iedere school zijn maximumcapaciteit te bepalen. 

Na overleg hebben schoolbestuur en directie beslist om voor het schooljaar 2020-2021 volgende maximumcapaciteit te bepalen:

 • Kleuterschool: per geboortejaar maximum 44 kleuters
 • Lagere school:
  • 1ste, 2de,3de , 5de en 6de leerjaar: maximum 44 leerlingen per leerjaar.
  • 4de leerjaar: maximum 25 leerlingen

Voor schooljaar 2021 – 2022 is de maximumcapaciteit:

 • Kleuterschool: per geboortejaar maximum 44 kleuters
 • Lagere school:
  •  1ste, 2de, 3de, 4de en 6de leerjaar: maximum 44  leerlingen
  • 5de leerjaar: 25 leerlingen

Voor verdere inlichtingen in verband met de inschrijvingsmodaliteiten verwijs ik u graag door naar het schoolreglement punt 3.1.3: “Inschrijvingsmodaliteiten schooljaar 2021-2022”.

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Nick Verbraeken

Directie

 

Reacties zijn gesloten.