Maximumcapaciteit

Betreft: maximumcapaciteit 2018-2019

Het aangepaste decreet inschrijvingsrecht trad in werking op 01/09/2012. Dit decreet regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze. Volgens dit decreet dient iedere school zijn maximumcapaciteit te bepalen.

 

Na overleg hebben schoolbestuur en directie beslist om voor het schooljaar 2018-2019 volgende maximumcapaciteit te bepalen:

  • Kleuterschool: per geboortejaar maximum 40 kleuters
  • Lagere school:
    • 1ste, 3de,4de en 5de leerjaar: maximum 40 leerlingen per leerjaar.
    • 2de leerjaar: maximum 26 leerlingen
    • 6de leerjaar: maximum 27 leerlingen

 

Voor verdere inlichtingen in verband met de inschrijvingsmodaliteiten verwijs ik u graag door naar het schoolreglement punt 3.1.3: “Inschrijvingsmodaliteiten schooljaar 2018-2019”.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.