Maximumcapaciteit

Het aangepaste decreet inschrijvingsrecht trad in werking op 01/09/2012. Dit decreet regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze. Volgens dit decreet dient iedere school zijn maximumcapaciteit te bepalen. 

Na overleg hebben schoolbestuur en directie beslist om voor het schooljaar 2019-2020 volgende maximumcapaciteit te bepalen:

  • Kleuterschool: per geboortejaar maximum 40 kleuters
  • Lagere school:
    • 1ste, 2de , 4de, 5de, 6de leerjaar: maximum 40 leerlingen per leerjaar.
    • 3de leerjaar: maximum 28 leerlingen

Voor verdere inlichtingen in verband met de inschrijvingsmodaliteiten verwijs ik u graag door naar het schoolreglement.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.