Bouw appartementen Bergstraatje 1C

Beste ouders

Zoals jullie misschien hebben opgemerkt zijn ze op het einde van het Bergstraatje (achter de voormalige feestzaal Roxy) begonnen met de bouw van 3 appartementen. De graafwerken en de funderingsplaat zijn opgestart. Het schoolbestuur en ikzelf hebben met de betrokken architect, aannemer en bouwheer enkele afspraken gemaakt. Bij deze ontmoeting is er afgesproken om de werf uiteraard zo veilig mogelijk te laten verlopen voor onze schoolgaande kinderen. Aangezien het Bergstraatje zeer smal is hebben wij gevraagd om de doorgang ten alle tijden te verzekeren. Ze hebben met alle betrokken aannemers en leveranciers afgesproken dat voor en na schooltijd geen leveringen mogen plaatsvinden op de werf. Concreet betekent dit dat ze niet mogen leveren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8 en 9u en tussen 15u30 en 16u30, op woensdag tussen 11u30 en 12u30. Hopelijk komen ze deze afspraken na. Mogen we wel jullie begrip vragen wanneer, wegens omstandigheden, hier toch zou van afgeweken worden.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten

Meester Nick

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.