CLB: overgang van lager naar secundair

Beste ouders,

Volgend bericht mochten wij van het CLB ontvangen, welke wij graag met jullie delen:

Gisteren ging onze laatste digitale infoavond rond de overgang basis naar secundair door.
Vanaf vandaag staat op onze website http://www.clbkompas.be/ een opname en de presentatie die gebruikt werden. Zo kunnen ouders van leerlingen uit het vijfde/zesde leerjaar deze (her)bekijken indien ze wensen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.