Mondmaskerplicht op school

Beste ouders

De mondmaskerplicht op school vervalt vanaf vandaag, 1 oktober. Dat betekent dat leerlingen en personeelsleden, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren. We zetten ook in op extra ventilatie van de klaslokalen zoals nu reeds het geval was.
Binnen onze scholengroep hebben de preventieadviseurs de beslissing gemaakt dat ouders die hun kinderen komen ophalen (buiten), geen mondmasker meer moeten dragen. Ook hier staat het u natuurlijk vrij om dit toch te doen. Wanneer ouders de schoolgebouwen betreden vragen we om nog steeds een mondmasker op te zetten en ook tijdens oudercontacten is het nog steeds een verplichting. Gelieve hier rekening mee te houden!

Deze situatie wordt op de voet gevolgd door de dienst preventie van ons schoolbestuur. Bij verdere versoepelingen of aanpassingen zullen zij ons steeds op de hoogte houden.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten
Meester Nick

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.