Update herstart lessen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf vrijdag 15 mei. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd. Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn álle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Maar die moeilijke keuze was nodig. Daarbij is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische overwegingen. Na overleg tussen de minister en alle onderwijspartners is eerder deze week al een draaiboek met maatregelen en richtlijnen verspreid over de invulling van de resterende onderwijstijd. De beslissingen van de Veiligheidsraad worden zo snel mogelijk verwerkt in dit draaiboek. 

Er zijn echter nog heel veel vragen over de praktische organisatie op de scholen. Dinsdag zit de minister terug samen met de onderwijspartners om deze onduidelijkheden weg te werken. Hopelijk krijgen we dan meer zicht op hoe we dit moeten organiseren binnen onze school. Na overleg met het schoolbestuur, de preventieadviseur en de leerkrachten wil ik jullie in de loop van volgende week op de hoogte brengen over hoe we dit concreet gaan aanpakken op onze school. Ik reken dus nog even op jullie geduld. 

Tot slot nog even meegeven dat de facultatieve verlofdag van maandag 4 mei en de pedagogische studiedag van woensdag 13 mei uiteraard geschrapt worden. We voorzien wel noodopvang zoals anders. 

Alvast bedankt voor jullie geduld en begrip en ik wens jullie allemaal een goede gezondheid toe!

Meester Nick

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.