Wijziging verkeerseducatie

Beste ouders,

Politiezone BoDuKaP heeft beslist om geen verkeerseducatie meer te geven in de scholen. Dit heeft vooral gevolgen voor het jaarlijkse fietsexamen, alsook voor de Dode hoek lessen.

Meer info vindt u terug in deze infobrief

Het schoolteam

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.