Gemeentelijke noodopvang tijdens de paasvakantie

Beste Ouder(s)

Afgelopen donderdag heeft de Dienst Buitenschoolse Opvang, naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen “NOODOPVANG”, de paasvakantie opvang aangepast. Aangezien de speelpleinwerking Kamiel niet kon doorgaan en wij dus ALLE OPVANG diende te voorzien, hadden wij gekozen voor opvang in de opvanglocaties, waarbij het principe van dezelfde contactbubbels behouden, wel degelijk in rekening werd gebracht .

Vrijdagavond tijdens de persconferentie en ook vanuit de richtlijnen van het departement onderwijs werd een andere interpretatie gegeven aan deze zogenaamde contactbubbels. Hierdoor werd het opvangaanbod door de dienstverantwoordelijken en de crisiscel van onze gemeente herbekeken.

Omwille van het feit dat wij als gemeentebestuur steeds de garantie willen bieden op een veilige en gezonde opvang voor uw kinderen en wij bovendien de richtlijnen strikt en correct willen opvolgen, hebben wij besloten om deze NOODOPVANG nogmaals te herzien .

Wij zijn virtueel gaan samenzitten met alle directies en hebben na een constructief overleg beslist om de noodopvang tijdens de paasvakantie op volgende manier te organiseren :

 • de noodopvang wordt georganiseerd voor alle kinderen uit de 6 basisscholen en gaat door in de locatie gelinkt aan de school , m.a.w. de vijf locaties zijn open gedurende de paasvakantie. Voor de Vrije Basisschool Maria Middelares Beerzel betekent dit dat de opvang zal doorgaan in de “Cacetoe” Borgstraat 52. De school zal gesloten zijn tijdens de paasvakantie.
 • het betreft hier NOODopvang, d.w.z. dat het over kinderen gaat die tot één van de drie groepen behoren, het is geenszins de bedoeling om je kind naar deze opvang te brengen indien dit niet het geval is.
 • in elke opvang zal een begeleidster aanwezig zijn van het vast team van deze locatie. Zij zal zorgen dat de dag voor uw kind(eren) op een leuke creatieve manier verloopt, waar er voldoende spelaanbod zal zijn en er kleine activiteiten zullen doorgaan.
 • vooraf inschrijven is noodzakelijk, ouders die reeds waren ingeschreven worden persoonlijk verwittigd en worden na akkoord van de ouder(s) onmiddellijk (her)ingeschreven. Ouders die nog moeten inschrijven voor deze noodopvang kunnen dit online doen. Ouders die nog geen account hebben aangemaakt, kunnen dit online doen, en geven dan even een telefoontje, wij maken deze klant dan actief en kunnen zij ook online inschrijven.
 • het college heeft beslist om voor de noodopvang tijdens de paasvakantie geen kosten aan te rekenen, concreet betekent dit dat deze opvang gratis zal zijn.
 • de opvang is in elke locatie open van 7 uur tot 18u30, paasmaandag is een wettelijk feestdag en zijn wij gesloten.
 • alle opvanglocaties zullen dagelijks gepoetst worden en hierbij worden alle maatregelen qua hygiëne in acht genomen. Bovendien zullen wij op zeer regelmatige basis de kinderen hun handen laten wassen.
 • het brengen en halen van de kinderen gebeurt op de manier zoals altijd, alleen vragen wij om na het binnenkomen eerst uw handen te desinfecteren, wij zorgen uiteraard voor deze desinfecterende gel en dan pas uit te klikken, af te tekenen en de kinderen mee te nemen.
 • tieneropvang wordt voorzien in GG Grasheide: het gaat hier over kinderen van 1ste en 2de middelbaar, meer info : jeugddienst.

Wij hopen dat deze info voldoende duidelijkheid geeft over de NOODopvang tijdens de paasvakantie. Mochten er nog vragen zijn dan kan u steeds contact opnemen via mail of telefoon . Alle info vind je terug op de website van de gemeente : www.putte.be

Met vriendelijke groeten

Claudine Van Hove, Coördinator Kind en Jeugddienst, Cluster Gezin en vrije tijd, Gemeente Putte

Tel : 015 76 78 80 – 015 76 78 98

Belangrijke info corona maatregelen

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige corona maatregelen voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker. Samen met ons schoolteam zetten wij intussen ook deze week alles op alles om de noodopvang op school en het afstandsleren thuis in goede banen te leiden. 

Tijdens de paasvakantie: rust en voorbereiding

Gedurende de 3 weken vóór de paasvakantie was de richtlijn: opvang voorzien en enkel geziene leerstof hernemen via alternatieve vormen van leren. Het doel was vooral om leerlingen in het ritme te houden en het contact met de school niet te verliezen. De omschakeling naar afstandsleren was voor niemand evident, maar onderwijsprofessionals (leraren, internaats- en CLB-medewerkers, ondersteuners, pedagogische begeleiders …) en gezinnen hebben alles uit de kast gehaald om daar positief, soepel en constructief mee om te gaan. Alle begrip, ook voor de vragen die de moeilijke situatie oproept. 

Voor de opvang tijdens de paasvakantie hebben de lokale besturen (gemeente) de opdracht gekregen om de organisatie op zich te nemen. Tijdens de paasvakantie kunnen leraren zich bij hun lokale bestuur vrijwillig aanbieden om in te staan voor de opvang van leerlingen die thuis geen opvang hebben. Afgezien daarvan, wordt deze vakantie een periode van rust. Leraren bieden dan ook geen leerinhouden aan.

De noodopvang tijdens de paasvakantie zal doorgaan in de plaatselijke buitenschoolse opvang “De Cacetoe” in de Borgstraat 52 te Beerzel. De school is volledig gesloten. De gemeente zal de nodige informatie verspreiden om jullie op de hoogte te brengen van het verdere verloop. Voor verdere info verwijs ik u door naar:

Na de paasvakantie

De school zal zich ook al voorbereiden op wat er na de paasvakantie aankomt: meteen herstarten (als de corona maatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang en afstandsonderwijs voorzien (als de corona maatregelen verlengd worden tot – minimaal – 3 mei). De regering heeft laten weten dat er wordt gestreefd naar een redelijke termijn tussen het moment van de beslissing tot heropenen en de effectieve heropening. Zo krijgen scholen en ouders de kans zich te organiseren.

Als de corona maatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich niet meer tot het aanbieden van geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. 

Preteaching laat toe dat:

 • De leerlingen de uitleg twee keer krijgen, wat een positief effect kan hebben  op de leerwinst.
 • Rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, een vorm van differentiatie.
 • Kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie extra instructie- en leertijd krijgen.
 • Leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

 

Wanneer we dus in bovenstaand scenario terecht zouden komen is de noodzaak er wel om misschien een “boekenophaalmoment” te organiseren. Dit betekent dat we jullie (ouders) de kans willen geven om boeken/bundels/taken/… op school te komen ophalen. 

Dit geldt enkel voor de leerlingen van de lagere school en niet voor de kleuters!

Concreet

Op maandag 20 april verwacht ik dat elke leerkracht aanwezig is op school. Leerkrachten die een klasopdracht hebben, zitten die dag in hun klas en hebben zo weinig mogelijk contact met de collega’s en anderen. Leerkrachten die geen klasopdracht hebben, staan in voor de noodopvang van de mogelijk aanwezige leerlingen.

 • De klasleerkrachten zorgen voor een bundeltje boeken/taken/… en leggen dit op de lessenaar van de kinderen klaar.
 • Jullie worden uitgenodigd op het “boekenophaalmoment” op maandag 20 april doorlopend van 8.30u tot 16u. (Om het toekomen van ouders maximaal te verspreiden over de ganse dag.) 
 • We vragen dat maar één ouder langskomt per gezin en uiteraard zonder kinderen.
 • Wanneer het echt niet lukt op die dag om langs te komen, kan je via mail contact opnemen met de klasjuf of het secretariaat van de school.
 • We vragen jullie met aandrang het schoolterrein enkel te betreden via de kleine poort, de grote poort is enkel uitgang! Zo hoop ik een “vlotte doorstroming van ouders” te bekomen.
 • Je gaat naar de klas van je kind.
 • Je neemt het pakket mee dat reeds door de klasleerkracht klaar ligt op de lessenaar van je kind.
 • Wanneer je twee of meerdere kinderen hebt, mag je de boeken van alle kinderen in één keer meenemen door naar de betrokken klassen te gaan.
 • Dit is geen oudercontact!
 • Gelieve uw aanwezigheid op school tot een minimum in tijd te beperken voor ieders gezondheid.
 • Misschien is het handig dat je een zakje of draagtas meebrengt om de nodige spullen mee te nemen.
 • Gelieve uiteraard rekening te houden met de geldende hygiënische maatregelen!
 • De leerlingen mogen enkel maar de dingen oplossen/maken in hun werkboeken die de juf heeft gecommuniceerd.

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Hopelijk kan ik van iedereen een vlotte samenwerking verwachten. Ik wil mijn dank aan iedereen uitspreken die in deze moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden meewerken aan een begripvolle samenleving met respect voor iedereen!

Ik wil mijn waardering uitspreken over jullie ouders, die thuis hun kind begeleiden bij schoolwerk en daarnaast nog zoveel andere taken op zich krijgen (thuiswerk, huishouden,…). Ook een speciaal woord van dank aan de leerkrachten die, in tegenstelling tot wat soms wordt gezegd, geen extra vakantie aan het opnemen zijn! Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat dit, ook voor hen, een leerrijke en moeilijke situatie is. Alvast bedankt voor jullie begrip hiervoor!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke en gezonde groeten.

Directie en schoolteam

Een hart voor elkaar #samensterk

 

Zoals velen van jullie misschien wel vernomen hadden, kwam de drone van VTM nieuws over Putte gevlogen.

Ook onze school wou iedereen in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken.

Aangezien onze tekening het nieuws niet haalde, willen we jullie toch laten meegenieten.

Sterke en warme groeten,

van het hele leerkrachtenteam!

 

Tips voor kleuters in tijden van corona

Beste ouders, 

 

Graag geven we jullie enkele tips voor als de verveling toeslaat, nu onze kleuters niet naar school kunnen komen. 

Dit is een vrijblijvend aanbod voor wanneer je meer inspiratie zoekt. Het is zeker geen verplichting. 

In onderstaande tips, vinden jullie activiteiten die de kinderen zelfstandig kunnen doen. Maar ze vinden het ongetwijfeld ook wel leuk om iets samen te doen. Probeer daar een goede balans in te vinden. 

Misschien is deze periode een ideaal moment om nieuwe en creatieve spelideeën uit te proberen. Je kan schermtijd beperken door een timer of keukenwekkertje te gebruiken. 

 • Profiteer van het mooie weer en laat jullie kind(eren) zoveel mogelijk buiten spelen. We weten allemaal hoe belangrijk bewegen is! Laat ze klimmen, klauteren, kruipen,… 
 • Balspelen: vang- en gooispelletjes, laat ze mikken naar doelen. Denk bijvoorbeeld aan dozen, emmers, tegen de muur, onder een stoel, naar flessen,… 
 • Maak een fietstochtje of bouw in de tuin een fietsparcours met bijvoorbeeld stoelen, emmers, schoenen, bloempotten,….
 • Laat ze stoepkrijten op de oprit of het terras.
 • Doe een leuke wandeling met de zonnebril op of regenjas, paraplu en laarzen aan. Hou wel de regels van de social distancing in het achterhoofd. Gebruik ook deze momenten om een gezellige (en leerrijke) babbel met elkaar te doen. 
 • Zet eens een tof muziekje op waarop ze de beentjes kunnen loszwieren en laat ze eventueel een showke geven voor de huisgenoten. 
 • Haal je carnavalspullen/ verkleedkleren terug boven en laat de fantasie de vrije loop! 
 • Bewaar wat kosteloos, waardevol materiaal zoals wc-rolletjes, keukenrol, kaasdoosjes, eierdozen,… waarmee ze kunnen knutselen of bouwen. Gebruik eventueel het internet als inspiratiebron. 
 • Bouw een kamp met lakens en stoelen. Dit kan zowel buiten als binnen. 
 • Voorzie papier en kleurpotloden, stiften, schaar, plakband,… Laat ze zelf iets bedenken om te tekenen, schrijven, knutselen,… 
 • Maak eens een leuke tekening voor iemand in de buurt en stop ze in de brievenbus. Denk hierbij misschien ook aan oma en opa of oudere mensen in de buurt. 
 • Laat ze boetseren met plasticine, klei of zelfgemaakt speeldeeg. Receptjes vind je voldoende online. Dit is heel goed voor de hand- en vingermotoriek. 
 • Maak een mooi schilderwerk. 
 • Kleuters willen vaak ook helpen. Laat ze mee poetsen, koken, koekjes bakken, tafel dekken,…
 • Het is het ideale moment om gezelschapsspelletjes boven te halen, eens met speelkaarten te spelen. Hier komt veel tellen aan bod, de begrippen meer-minder, meeste,… 
 • Lees een mooi prentenboek voor. Stel tussendoor vraagjes over de prenten en het verhaal. Draai daarna ook de rollen eens om. Laat de kinderen het terug vertellen aan jullie. Misschien kan een oudere broer of zus ook voorlezen. 
 • Speel taalspelletjes: ik zie, ik zie wat jij niet ziet, rijmspelletjes, gekke woorden verzinnen, praat eens in een grappige nieuwe taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de -os taal. Zet achter elk woordje -os. (Vb. Ikos gaos nuos speelos)

En vergeet niet: eens lekker niets doen en chillen, kan en mag zeker ook! 

We hopen elkaar snel gezond en wel terug te zien. 

Groetjes, 

De kleuterjuffen

UPDATE Coronavirus: scholen blijven open voor opvang

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 18 maart om 12 uur.

Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt.

Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. 

Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs.

De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Zodra er meer info is, krijg jullie een nieuwe update.

Lessen zijn opgeschort!

Beste ouders,
Vanaf zaterdag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn:
– Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.
– De scholen gaan dicht maar moeten wel voor noodzakelijke opvang zorgen. Hiervoor vragen we uw kind(eren) te registeren door een mail te sturen naar secretariaat@basisschoolbeerzel.be. Alle activiteiten zijn afgelast!
Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden tot aan de paasvakantie!

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?
– Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

– De reeds voorafbetaalde rekeningen van de eetdag van 22 maart zullen teruggestort worden.

– Voor eventuele updates bekijk regelmatig de schoolwebsite en jullie mail.

Vragen voor de school?
secretariaat@basisschoolbeerzel.be

015/75.74.67
0479/02.54.63

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten
Meester Nick

De paasvakantie!

Beste ouders, Voor de paasvakantie hebben we, voor diegenen die graag willen, nieuw leesmateriaal op onze website gezet en op Bingel staan er ook een heleboel nieuwe rekenopdrachten klaar. Indien u vragen over iets heeft laat het ons dan gerust via mail weten. Fijne paasvakantie! De juffen van het eerste…

Lees meer!

Tips en educatieve oefeningen voor kleuters 2

Beste ouders, Bij deze nog een aantal tips en educatieve oefeningen voor kleuters. Dit zijn vrijblijvende opdrachtjes! Digitale prentenboeken gratis Fundels: Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.…

Lees meer!

Hoe moet het nu verder na de paasvakantie?

Beste ouders,   De voorbije dagen en ook volgende week nog hebben we vooral eerder geziene leerstof herhaald.. Dit gebeurde via werkbundels en via onze nieuwe website van het eerste leerjaar. Website eerste leerjaar   In de media hoorden we dat de maatregelen verlengd zijn tot 19 april en er…

Lees meer!

Nieuwe website voor het eerste leerjaar

https://sites.google.com/basisschoolbeerzel.be/eersteleerjaar/homepage Hallo allemaal, Heel erg welkom op onze nieuwe website van het eerste leerjaar. Hopelijk hebben jullie het allemaal thuis een beetje naar jullie zin. Moesten jullie je vervelen of zin hebben in een beetje taal , rekenen of een spelletje, bezoek dan gerust deze website door te klikken op…

Lees meer!

Tips en hulplijnen CLB

Beste leerlingen, Het zijn voor ons allemaal vreemde tijden… Voel je echter niet zo best in je vel, door de crisis of door iets helemaal anders?  Heb je misschien nieuws gezien dat je toch wat bang en bezorgd maakt?  Ben je zoekende in het anders organiseren van je sociale leven?…

Lees meer!